dimecres, 16 de setembre de 2009

Terrenys Càrstics

.
Durant aquest any he tingut la possibilitat de correr en molts tipus de terrenys diferents. Un dels que més habitualment ha sigut l'anomenat "Terreny Càrstic". Aquests terrenys produits per processos químics presenten tot un seguit de formes molt caracteristiques i m'ha semblat que podríen interessar.
.
.
TERRENYS CÀRSTICS
.
El terme prové del nom Karst, regió ubicada al nord-est d’Italia i Oest d’Eslovenia i Croàcia caracteritzada per un relleu originat per la meteorització química de la roca calcària composta per minerals solubles a l’aigua.
.

El procés químic dominant consisteix en la descomposició de la roca calcària gracies a l’acció dissolvent de l’aigua. La roca calcària està composta principalment per calcita i carbonat càlsic. La calcita es pràcticament indissoluble a l’aigua però altament vulnerable a l’àcid carbonic format quan el dioxid de carboni es dissòl amb l’aigua. Aquest dioxid de carboni prové de l’atmosfera a través de la pluja o bé del sòl com a resultat de la respiració de les plantes i de l’activitat bacteriana.
.
Les aigües superficials i subterrànies dissolen la roca creant coves, dolines, lapiassos, poljes…etc).
.
Algunes de les formacions dels terrenys càrstics són:

Canyons: Del castellà "canón" (congost, gorja).
Vall profunda i estreta, les voreres de la qual són altes, verticals o molt escarpades. En els terrenys càrstics el jaç pot estar sec o trobar-se ocupat per un curs d'aigua..
.
Coves: Cavitat subterrània natural, el recorregut de la qual és horitzontal o amb un clar predomini de la dimensió horitzontal sobre la vertical.
.
Dolines: Terme eslau que significa "vall o fondalada” i que designa una forma elemental del terreny carstic. Les dolines són depressions simples i tancades, de formes circulars, el·líptiques o més rarament irregulars, més amples que fondes i amb uns diàmetres que varien entre pocs i alguns centenars de metres. Les dolines representen punts privilegiats d'absorció d'aigua en la superfície de les regions formades per roques calcàries..
.
Sima: es una cavitat que s'obre a l'exterior mitjançant un pou o conducte vertical amb pendent pronunciat, originada per un enfonsament del sostre d'una cavidat per el que l'aigua es filtra a nivells inferiors. Acostuma a ser la degeneració d'una dolina.
.
Lapiaz o lenars:
Terme derivat del llatí Lapis (pedra). Designa totes les formes superficials de corrosió esculpides sobre la roca carstificable. Les formes de lapiaz són extremadament variades incloent ranures, estries, regates, solcs, perforacions, alvèols, clots i escletxes mes o menys profunds i eixamplats per la dissolució de la roca.
Quan les morfologies de lapiaz ocupen extensions considerables sobre la superfície d’un massís calcari, es parla
de "camps de lapiaz".
.

Polje: Terme d'origen iugoslau que significa "planícia", i més concretament "camp conreat". Un polje, consisteix en una depressió càrstica tancada, molt ampla, caracteritzada pel fons pla i pel contacte angulós d'aquest amb les vessants que l'enrevolten, les quals generalment són abruptes. Es tracta de conques tancades de grans dimensions, ja que poden arribar a tenir desenes de quilòmetres de longitud i l'amplada.El drenatge del polje és a través d'engolidors i cavitats subterrànies d'origen càrstic.Poden romandre secs, veures atravessats per un curs d'aigua o inundar-se de manera temporal o permanentment.
.
.
Engollidor: Lloc o conducte per on les aigües d'un torrent, una vall o una depressió càrstica penetren, de forma concentrada, en un terreny calcari desapareixent subterràniament.
.

Surgència: Sortida natural, cap a la superfície, de les aigües subterrànies procedents d'un terreny càrstic.
.
Estalagmites, estalactites i columnes: Aquestes són formacions produides quan les sals dissoltes a l’aigua tornen a cristalitzar.
.
.Algunes de les zones més conegudes de la Península Iberica on trobem aquest tipus de terreny són: El Torcal d’Antequera (Màlaga), La Ciutat Encantada (Cuenca), El massis de Larra (Navarra) o El Monastir de Pedra (Zaragoza)

3 comentaris:

patufetes ha dit...

Està molt xulo que a part dels recorreguts posis coses tant interessants! Una miqueta de culturilla general sempre va bé.

apa,


Carla.

Benet ha dit...

Uejeeeei Carla!! Gracies per llegir-ho i pel comentari!!
...per cert, se t'ha trobat a faltar per Valencia!!!

A cuidar-se!!

Benet

Alba ha dit...

Molt xul·lo l'article! Em recorda una classe de geologia de mon pare !!